Biografia.

Ieup! Ni naiz, pilota urdina ahoan duena! Nire osabak, foka baten moduan urertzean etzanda zegoela, laguntza eskatu zidan bere biografia idazteko. Ikusten duzuen bezala, batzuetan oso alferra izan daiteke!

Urarekiko erakarpena oso goiz hasi zitzaion eta adinarekin batera poliki poliki hazten joan zen erakarpen hori. Oso txikia zenetik maite zuen ura. Izan itsasoa edo igerilekua, adoratu egiten zuen. Dutxa ere bai (asko nahigabetzen nauena).

Urarekiko irrika horrek asko eragin zuen bere bizitzan hartu zituen erabakietan eta zuzenean jarri zuen uretako argazkien bidean. 12 urterekin bere lehenengo kamera izatea eta ur-argazkigintzaz gozatzen hastea lortu zuen. Argi zegoen argazkigintza eta ura bere bizitzaren zati bat izaten hasi zirela, eta horrela, arte aplikatuen goi ikasketak bukatutakoan, bere bidea hastea eta ikasten gozatzea erabaki zuen, web orrialde honetan ikus ditzakezun lanak partekatzeko.

Urte batzuk proiektu desberdinetan lanean igaro ondoren, bere arreta olatuei eta itsasoari argazkiak ateratzen jartzea erabaki zuen. Olatuen energiak, koloreak eta argiak sorrarazten dituzten sentsazioak batzen. Olatu huts eta inpertsonal batek azaltzen dituen interpretazio desberdinak. Irudi tradizional baten desberdina den beste irudi bat eskaintzen saiatuz, paisaiak eta une errepikaezinak izoztuz.

Nire osabak kontatzen dit, itsaso eta ozeanoetako olatuak munduaren bihotzeko taupadak direla, lurrak arnasa hartzeko eta bizirik mantentzeko beharrezko dituenak. Izugarri atsegin dut gure barnean ditugun olatuei eta itsasoei buruz hitz egiten didanean, eskuak jartzen dizkidanean eta baimentzen didanean energia nola jariatzen den sentitzea, olatuak nire barnean egongo balira bezala. Erlaxatzen nauenean eta bere alboan lasaitasunez lokartzea eragiten duenean.

Ikusi ezazu bere lana eta goza ezazu.
Ur ertzera itzuliko naiz. Zorte pixka batekin azkar nekatuko da eta bazkaltzera joango gara.

Berarekin harremanetan jartzeko: pabloazkue@gmail.com
Hurrengora arte!

Lola

Biografía.

Ieup!, Soy yo, la de la pelota azul en la boca!. Mi tio, ahí tumbado en la orilla como una foca, me pidió ayuda para escribir su autobiografía. Como veis, a veces puede ser muy perezoso!

Su atracción por el agua comenzó muy pronto, una atracción que fue creciendo poco a poco con la edad. Siendo muy pequeño amaba el agua. Fuese en el mar o la piscina, simplemente la adoraba. Incluso la ducha (algo que me disgusta enormemente). Esta pasión por el agua influyó mucho en las decisiones que tomó en su vida y le puso directamente en el camino de la fotografía acuática.

Con 12 años consiguió hacerse con su primera cámara y comenzar a disfrutar de la fotografía acuática. Estaba claro que la fotografía y el agua comenzaban a ser parte de su vida, así que tras finalizar sus estudios superiores en Artes aplicadas, decidió emprender su camino y disfrutar aprendiendo, para compartir las obras que podéis ver en esta web.

Tras varios años trabajando en diferentes proyectos, decidió poner toda su atención en fotografiar las olas y el mar. Captando las sensaciones que producen la energía, el color y la luz de las olas. Las diferentes interpretaciones que muestra una ola vacía e impersonal. Intentando ofrecer una imagen diferente a la tradicional, congelando paisajes y momentos irrepetibles.

Mi tío me cuenta, que las olas de los mares y océanos, son los latidos del corazón del mundo, que hacen que la tierra respire y se mantenga viva. Me encanta cuando me habla de las olas y los mares que tenemos dentro de nosotros, cuando me pone las manos y permite que sienta la energía fluir como si las olas estuviesen dentro de mi. Me relaja y hace que duerma en paz a su lado.

Echale un vistazo a su trabajo, y disfrútalo.
Me vuelvo a la orilla, con suerte se cansa rápido y nos vamos a comer.

Para contactar con él: pabloazkue@gmail.com
hasta la próxima!!

Lola

Biography.

Hi everyone, it’s me the cute one in the picture with the ball! My Uncle has asked me for some help in writing a small autobiography about his joy of oceanic photography. As u see he can be a bit lazy at times!

So here goes, my Uncles attraction to water started very early on in his life, an attraction that has grown year on year until present day. He loved water, whether it was by the ocean or in a pool, he just loved water, (even bath time which I dislike immensely!) it was this attraction that has influenced his decisions in life and led him on this path of oceanic photography in all forms.

It was this passion, which led him to buy his 1st camera at the early age of 12. Starting him on his path as a photographer. It was instinctively clear that water and photography was to be his love, so after finishing school he pursued this path learning and creating the beautiful pieces of art you see on this website.

After several years working on a variety of different projects, it was his decision to focus all his attention and energy on taking pictures of the sea. The sensations, energy, colour, light variations and immense power and force his attention was drawn to “The Wave”

The Wave and its different interpretations are shown empty and impersonal, while freezing landmarks in unrepeatable moments in time, always trying to offer a different view from normal traditional images. My Uncle has a strong belief that every wave the sea and oceans offer up are the heartbeats of the world that makes the earth breathe and the energy it creates keeps the world turning. I love it when he talks about the waves and oceans we have inside of us and when he offers up his hands and places then on my skin I feel the energy flow over me. It’s calming and makes me fall asleep in peace beside him.

Please take the time to explore his work, I can assure you, you will not be disappointed! Now back to what I do best, biting waves and chasing my ball!

To contact him: pabloazkue@gmail.com
until next time!!

Lola